Disclaimer

Caramello Online Services B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. Wij streven er dan ook naar om de verstrekte informatie op de site zo volledig en actueel mogelijk te houden. Toch kan het zijn dat de getoonde informatie niet (meer) geheel juist is. Het staat Caramello Online Services B.V. vrij om op elk gewenst moment en zonder enige vooraankondiging wijzigingen aan te brengen. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Eventuele links naar andere websites zijn informatief van aard. Caramello Online Services B.V. heeft niet het beheer over de inhoud van die websites en is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en juistheid van de informatie die daarop staat.
Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder schriftelijke toestemming van Caramello Online Services B.V. anders dan voor eigen gebruik op enige manier openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan.
Caramello Online Services B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.